Sự tiến bộ Việt Nam


Công ty chúng tôi sẽ sử dụng mạng lưới các công ty bất động sản độc đáo có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp bạn thành công trong việc kinh doanh của công ty bắt đầu từ việc tìm kiếm một văn phòng trong doanh nghiệp.
『Chúng Tôi cùng muốn phát triển với khách hàng. 』
Đây là nguyện vọng lớn nhất của Chúng tôi.

Việt Nam bắt đầu phát triển kinh tế theo chính sách kinh tế thị trường được gọi là Đổi mới bắt đầu từ năm 1986.Hơn nữa, kể từ khi gia nhập WTO vào tháng 1 năm 2007, nó đã có những tiến bộ lớn từ kể trước đến nay.Bắt đầu với sự chiếm đóng của Pháp vào nửa cuối của thế kỷ 19 vừa qua, tôi đã trải nghiệm lịch sử đau khổ qua nhiều năm chiến tranh như Chiến tranh Việt Nam.Hiện nay, Việt Nam đang mong có hòa bình như một đất nước tôn trọng độc lập, tự do, hạnh phúc, hơn bất cứ ai ở bất kỳ quốc gia nào khác.Trong số đó, Đông Nam Á là cơ sở kinh doanh ở nước ngoài thuộc thời đại tiếp theo.Đặc biệt ở đây là Việt Nam đang nhận được thu hút sự chú ý.


Công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ các công ty nước ngoài vào Việt Nam bằng cách dưới đâyTại Việt Nam, bắt buộc các công ty phải đăng ký tại Cơ quan Quản lý Công nghiệp và Thương mại.Để đăng ký không thể thiếu quyết định của Văn Phòng. Chúng tôi sẽ giới thiệu văn phòng lý tưởng theo nội dung của kế hoạch kinh doanh.Ngay khi trên được quyết định, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục thành lập Công Ty.Chúng tôi sẽ giới thiệu các kế toán viên đã quen thuộc với hoàn cảnh của Việt Nam trong mối quan hệ hợp tác.Từ quyết định văn phòng thông thường đến khi thành lập Công Ty, cần thiết phải mất 3 tháng đến nửa năm.Sau khi thành lập Công Ty, hoạt động kinh doanh bắt đầu và bắt đầu kinh doanh.Trong trường hợp đó, không chỉ hỗ trợ trở lại văn phòng như kế toán, tài chính, công việc chung, chiến lược tài năng, mà còn tìm kiếm đối tác và hỗ trợ doanh nghiệp để bán hàng hiệu quả hơn