VINHOMES CENTRAL PARK VINHOMES CENTRAL PARK

Binh Thanh District

 • bed
  • 45sqm
  • $800 included manage
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
Masteri An Phu Masteri An Phu

District2

 • bed
  • 67
  • 600$ included manage
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
Vinhomes Central Park Vinhomes Central Park

Binh Thanh District

 • bed
  • 56
  • 850USD$
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
MASTERI THAO DIEN MASTERI THAO DIEN

District2

 • bed
  • 63 m²
  • $900
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
CITADINES CENTRAL BINH DUONG - ONE BEDROOM PREMIER CITADINES CENTRAL BINH DUONG - ONE BEDROOM PREMIER

Others

 • bed
  • 63 m²
  • $1286
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
CITADINES CENTRAL BINH DUONG - ONE BEDROOM EXECUTIVE CITADINES CENTRAL BINH DUONG - ONE BEDROOM EXECUTIVE

Others

 • bed
  • 60 m²
  • $1188
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
CITADINES CENTRAL BINH DUONG - ONE BEDROOM DELUXE CITADINES CENTRAL BINH DUONG - ONE BEDROOM DELUXE

Others

 • bed
  • 54 m²
  • $1090
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
CITADINES CENTRAL BINH DUONG - STUDIO PREMIER CITADINES CENTRAL BINH DUONG - STUDIO PREMIER

Others

 • bed
  • 50 m²
  • $987
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
HAD SERVICED APARTMENT HAD SERVICED APARTMENT

Others

 • bed
  • 75 m²~80 m²
  • $800
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn