VĂN PHÒNG CHO THUÊ


ベトナム進出サポートbanner02
Sự hỗ trợ tiến bộ Thành Phố Hồ Chí Minh.Thị trường Bất Động Sản Văn Phòng tại Việt Nam, những năm gần đây đang phát triển cả lượng cung cầu, chất lượng chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh Vìvậy đối với người vay, sự lựa chọn đã mở rộng cho vị trí và tầng lớp.


1.Văn phòng cho thuê ngoài nước.
Hầu hết các Văn Phong cho thuê ở ngoài nước, được phát triển bởi các nhà đầu tư Bất Động Sản như Hồng Kông, Singapore và Đài Loan. Một số khu dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực 0000 và Trung Tâm Thành Phố

2.Văn phòn cho thuê trong nước.
Nhiều xí nghiệp Nhà Nước phát triển, sở hữu nhiều khu dân cư. nhiều trường hợp được mượn tiièn thuê với giá phải chăng và vị trí tốt.

3.Khác
Nhiều xí nghiệp Nhà Nước phát triển, sở hữu nhiều khu dân cư. nhiều trường hợp được mượn tiièn thuê với giá phải chăng và vị trí tốt.Gần đây, giống như thiết kế khu dân cư. Trong các văn phòng như vậy, có nhiều khu dân cư cũng có thể hiển thị sản phẩm.


Công Ty Chúng tôi giới thiệu văn phòng với hình thức sau đây.


Chúng tôi xác nhận điều kiện trước tiên cho việc di dời, chẳng hạn tăng số người, giảm tiền thuê nhà, thành lập văn phòng.


Cùng với điều kiện nêu trên chúng tôi sẽ làm danh sách những nơi tham quan.


Chúng tôi sẽ sắp xếp thăm quan những nơi trong danh sách.


Gửi thư đề nghị cho chủ sở hữu về Thời gian thuê, thời gian hợp đồng, thời gian thi công nội thất, kích thước vv…Nhân viên Chúng tôi thương lượng điều kiện và điièu khoản của hợp đồng


Chúng tôi sẽ tạo hợp đồng có kết hợp các điều kiện trên và kí hợp đồng.


Có thể giới thiệu các nhà thầu thi công nội thất.