OAKWOOD RESIDENCE SAIGON OAKWOOD RESIDENCE SAIGON

District7

 • bed
  • 45 m²
  • $1700
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
COMPASS OFFICE COMPASS OFFICE

District1

 • bed
  • 6 m² - 10 m²
  • $ 570 - $ 1118
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
REGUS OFFICE (ME LINH POINT TOWER) REGUS OFFICE (ME LINH POINT TOWER)

District1

 • bed
  • 6.2m² - 11.25m²
  • $ 885 - $ 1083
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SOTOCHIKA (STAR BUILDING) SOTOCHIKA (STAR BUILDING)

District1

read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
CITY HUB CITY HUB

District1

 • bed
  • 13m² - 19 m²
  • $ 1008- $ 1513
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
LEVEL ONE LEVEL ONE

District1

 • bed
  • 12 m²
  • $ 1375
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
CROSSCOOP CROSSCOOP

District1

read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SAIGON TRADE CENTER SAIGON TRADE CENTER

District1

read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SAIGON FINANCE CENTER SAIGON FINANCE CENTER

District1

read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn