Căn Hộ Cho Thuê


中国進出サポートbanner02
Sự hỗ trợ tiến bộ Thành Phố Hồ Chí Minh.Đối với Bất Động Sản Tại Thành Trừ những vật dụng cần thiết, người thuê không càn phải mua thêm vật dụng . Điểm này rất khác với người thuê nhà ở Nhật Bản, được lựa chọn những đồ gia dụng và đồ điện yêu thích được thiết lập ở căn hộ. Trường hợp có thiếu, thì sẽ được thương lượng.


Bất Động Sản ở tại Thành Phố Hồ Chí Minh, được chia làm 2 loại: một là Tài sản thuộc sở hửu của Công ty, hai là tài sản thuộc sở hữu cá nhân được phân phối bởi cá nhân.Trường hợp hợp đồng của Công Ty, vì cũng có Công Ty không chấp nhậ duyệt hợp đồng của Chủ sở hữu cá nhân, nên hãy xác nhận trước khi lựa chọn căn hộ.

◎Ưu điểm:
Tùy theo mỗi Công Ty mà hệ thống quản lý chất lượng cao, giá trị phong cách sống cao, kèm theo khả năng đối ứng tiếng nhật.
●Nhược điểm:
Tiền thuê nhà tương đối cao.

◎Ưu điểm:
Khả năng lựa chọn từ những biến đổi đa dạng, có thể thương lương tiền thuê nhà và vật dụng hàng ngày.
●Nhược điểm:
Khắc phục sự cố, cá nhân chịu nhiều trách nhiệm.

rental03
Chúng tôi sẽ giới thiệu căn hộ cho thuê như sau.

Chúng tôi sẽ tìm chẳng hạn như, vị trí trường học, vị trí công việc, thành phần gia đình, ngân sách.Trong trường hợp hợp đông của Công ty, Chúng tôi sẽ xác nhận điều khoản cần thiết đưa vào hợp đồng thuê ứng với bộ phận pháp lý và tổng vụ lúc cần thiết.
rental05

Chúng tôi sẽ đưa ra những danh sách căn hộ, hướng dẫn khách hàng, đưa ra những căn hộ hợp với điều khoản từ cơ sở dữ liệu của Công Ty.

Cùng với danh sách căn hộ cho thuê ở trên, Chúng tôi sẽ hướng dẫn căn hộ cho thuê.Khi đến xem căn hộ, nhân viên có khả năng đối ứng bằng tiếng Nhật, hoặc là có người Nhật sẽ đi cùng để cho từng khu dân cư.
Ngoài ra, nếu cần thiết có thể đưa nhà trẻ, trường học, bệnh viện vào danh sách thăm quan.

Sau khi trao đổi với Khách hàng, Chúng tôi sẽ điều chỉnh các điều khoản với chủ sở hữu, để làm giấy tờ nhập cư.

Chúng tôi sẽ là hợp đồng thuê nhà, dự theo mô hình tiêu chuẩn của Việt Nam.Nếu cần thiết, cũng có thể kèm theo bản dịch tiếng ngôn ngữ tiếng Nhật Bản.Tuy nhiên về nguyên tắc nội dung được nêu trong văn bản được ưu tiên.

Nhân viên Chúng tôi phải tuân thủ, điều khoản hợp đồng trước ngày chuyển đến, phối hợp với chủ sở hữu để tiếp tục chuẩn bị phòng phù hợp.Vào ngày nhận căn hộ, chúng tôi sẽ dến để hỗ trợ kiểm tra phí tiện ích và đồ nội thất, điện, nước.
Chúng tôi giúp khách hàng mua sắm, hay giới thiệu Công Ty vận chuyển.

Những căn hộ chung cư ở Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng Việt Nam nói chung, so với Nhật Bản thì xác xuất phát sinh sự bất tiện rất cao.Về vấn đề khó khăn hay bất tiện khi sinh sống, nhân viên Chúng tôi hỗ trợ tốt sau khi chuyển đến ở căn hộ.