1 2

Công Ty Mita Property là Công Ty môi giới Bất Động Sản, được thành lập ở Thành Phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 7 năm 2013.Công Ty Chúng Tôi luôn đưa ra khẩu hiệu" Tận tâm phục vụ", Chúng tôi luôn thực hiện tốt yêu cầu và mong muốn của khách hàng khi ở Việt Nam.Vì nguyện vọng phát triển hơn nữa, Chúng Tôi sẽ cố gắng để đạt điều đó.

SOMERSET FELIZ - TWO BEDROOM PREMIER SOMERSET FELIZ - TWO BEDROOM PREMIER

Others

 • bed
  • 100sqm
  • 38,200,000vnd
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SOMERSET FELIZ - TWO BEDROOM DELUXE SOMERSET FELIZ - TWO BEDROOM DELUXE

Others

 • bed
  • 75sqm
  • 28,900,000vnd
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SOMERSET FELIZ - TWO BEDROOM EXECUTIVE SOMERSET FELIZ - TWO BEDROOM EXECUTIVE

Others

 • bed
  • 80sqm
  • 31,200,000vnd
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SOMERSET FELIZ - THREE BEDROOM DELUXE SOMERSET FELIZ - THREE BEDROOM DELUXE

Others

 • bed
  • 100sqm
  • 40,500,000vnd
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SOMERSET FELIZ - THREE BEDROOM EXECUTIVE SOMERSET FELIZ - THREE BEDROOM EXECUTIVE

Others

 • bed
  • 130sqm
  • 42,800,000vnd
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SOMERSET FELIZ - FOUR BEDROOM EXECUTIVE SOMERSET FELIZ - FOUR BEDROOM EXECUTIVE

Others

 • bed
  • 200sqm
  • 80,000,000vnd
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SOMERSET FELIZ - FOUR BEDROOM DELUXE SOMERSET FELIZ - FOUR BEDROOM DELUXE

Others

 • bed
  • 160sqm
  • 72,000,000vnd
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
VINHOMES CENTRAL PARK VINHOMES CENTRAL PARK

Binh Thanh District

 • bed
  • 45sqm
  • $800 included manage
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
Masteri An Phu Masteri An Phu

District2

 • bed
  • 67
  • 600$ included manage
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
OAKWOOD RESIDENCE SAIGON OAKWOOD RESIDENCE SAIGON

District7

 • bed
  • 45 m²
  • $1700
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
COMPASS OFFICE COMPASS OFFICE

District1

 • bed
  • 6 m² - 10 m²
  • $ 570 - $ 1118
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
REGUS OFFICE (ME LINH POINT TOWER) REGUS OFFICE (ME LINH POINT TOWER)

District1

 • bed
  • 6.2m² - 11.25m²
  • $ 885 - $ 1083
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SOTOCHIKA (STAR BUILDING) SOTOCHIKA (STAR BUILDING)

District1

read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
CITY HUB CITY HUB

District1

 • bed
  • 13m² - 19 m²
  • $ 1008- $ 1513
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
LEVEL ONE LEVEL ONE

District1

 • bed
  • 12 m²
  • $ 1375
read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
CROSSCOOP CROSSCOOP

District1

read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SAIGON TRADE CENTER SAIGON TRADE CENTER

District1

read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn
SAIGON FINANCE CENTER SAIGON FINANCE CENTER

District1

read more →


Hãy để Bất Động Sản
Mita tìm ngôi nhà cho Bạn